Are You Secure?

AreYouSecure levert een veiligere organisatie. We doen dit door op continue basis het risico bewustzijn te verbeteren. Daarnaast zorgt AYS voor een hogere relevantie en motivatie bij uw werknemers om kennis te verhogen en daarmee blijvende gedragsverandering te realiseren.

Risk Awareness een terugkerend probleem?

Belangrijke risico’s op het gebied van data privacy, compliance, integrity en security zijn voor veel organisaties en haar medewerkers een secundaire aangelegenheid. Primair is iedereen met zijn eigen taak bezig. Dat maakt een continue en afdoende aandacht voor deze risico’s een uitdaging. AYS levert een bijdrage aan een blijvende oplossing.

Wat zien we in de markt?

Het grootste deel van de aandacht en het beschikbare budget voor het mitigeren van risico’s, wordt door organisaties besteed aan de systemen (hardware) en de procedures en processen. De factor mens is nog vaak de sluitpost.

Awareness activiteiten kennen vaak een incidenteel karakter. Er ontbreekt regelmatig een visie op een langere termijn verbetering. Ook missen veel organisaties de kans om, over de diverse deelgebieden heen, een sterke en gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.

Hoe werkt AYS?

Je kunt systemen inrichten, procedures afspreken maar uiteindelijk ben je afhankelijk van de manier waarop mensen in de praktijk werken. AYS meet en ontwikkelt de kennis en awareness van de medewerkers. Met als ruggengraat een laagdrempelige game meet en ontwikkelt AYS kennis over de voor de organisatie relevante risico’s.

Waarom werkt AYS?

AYS is langlopend, gestructureerd, actueel, interactief, gebaseerd op objectieve en subjectieve metingen, standaard en tegelijkertijd op inhoud en doelgroepindeling zeer dynamisch, gebruikmakend van ambassadeurs van het onderwerp.

AYS in de praktijk

Verscheidene organisaties zoals o.a. ProRail, de ROC’s, Achmea, Gasunie en NS hebben AYS al ontdekt en merken direct wat de impact is van deze aanpak.

“Met AYS brengen we de awareness binnen de organisatie in kaart en kunnen we focus aanbrengen op die onderwerpen die aandacht nodig hebben” (Pink Roccade, Lex Jansze CISO)

“Met AYS zorgen we voor meer bewustwording aangaande informatie beveiliging en privacy en kunnen we de vorderingen over de jaren heen meten” (Saxion, Hans van der Wal CISO)

Panamalaan 7A
1019 AS Amsterdam
info@mindgame.nl
+31 20 3418707

Interesse?

AYS is een combinatie van de kennis en kunde van cyberspecialisten van FOX-IT Academy en de spel-, learning- en gedragsspecialisten van Mindgame.
Wil je meer weten over AYS vraag dan een demo aan bij:
Julian van den Bold
Julian.vandenbold@fox-it.com
M + 31 (0) 6 42 5724 38
Derek van Dongen
Info@mindgame.nl
T 020 341 87 07